Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΣΠΑΨηφιακό Βήμα

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επιδοτεί από 5.000€ έως 50.000€ (επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών).

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού 
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα 
  • Δικτυακές υπηρεσίες, μάρκετινγκ και διαφήμισης
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων για νέο προσωπικό 


Ψηφιακό Άλμα

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000 € που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους αναβάθμιση. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού 
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα 
  • Δικτυακές υπηρεσίες, μάρκετινγκ και διαφήμισης
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων για νέο προσωπικό 

Λήξη Υποβολών: 02 Οκτωβρίου 2018Share this post

Comments (0)